Illustratie

Civis Mundi Digitaal #76

Januari 2019 (III)

Inhoudsopgave

Wetenschapsfilosofie

Moderniteit

Maatschappelijke zorg

Zoektocht in de zorg
Maarten Rutgers

Modern ideaal van geluk ter discussie

Pseudo-ethiek?

Katholieke identiteit

Amerika

Polarisatie in de VS
Alexander Dake

Frankrijk

Ongelijkheden
Jan de Boer

Spanje

Klimaat

Migratie

Poetin

Roeping

Afrika

Boekaankondigingen

Eerste 'Europese' studie van het antisemitisme dat de weg bereidde voor de Holocaust

Aankondiging van: Götz Aly, Europa tegen de Joden. Uitgeverij Verbum, 2019.

Gedichten

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.