Illustratie

Civis Mundi Digitaal #77

Februari 2019 (I)

Inhoudsopgave

Medische wetenschap

De medische wetenschap, farmaceutische bedrijven en de voedingsindustrie. Over toevoegingen in ons voedsel, genetische manipulatie en medicatie
Piet Ransijn

Bespreking van: C.F. van de Horst, Dodelijke leugens, artsen en patiënten misleid. Uitgeverij Per Veritatem Vis, 2017 (3e herziene druk, eerste druk 2013, 4e druk 2018).

Wetenschapsfilosofie

Filosofie van de levenskunst

Moderniteit

Corruptie en integriteit

Pseudo-ethiek

België

Frankrijk

Klimaat

Poëzie

Bewogen Verzen
Ons Erfdeel

Boekaankondigingen

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.