Illustratie

Civis Mundi Digitaal #83

Mei 2019 (I)

Inhoudsopgave

Ethiek

Ethisch eten voor een beter leven. Wat zeggen Peter Singer en Jim Mason in The Ethics of What We Eat: Why Our Food Choices Matter?
Piet Ransijn

Bespreking van: Peter Singer en Jim Mason, The Ethics of What We Eat: Why Our Food Choices Matter. Rodale Books, 2006.

Klimaat en ecologie

Wetenschap

Draagt de wetenschap bij tot meer geluk? Het antwoord van Yuval Harari
Piet Ransijn

Bespreking van: Yuval Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind. Harper, 2014.

Een grondige overdenking van veel gebruikte wetenschappelijke termen
Toon van Eijk

Bespreking van: Gerard Jagers op Akkerhuis (2019). ScienceBites. A fresh take on commonly used terms in science. Wageningen Academic Publishers.

Natuurkunde

Soefi Witteveen:

“Als je hier sterft, begint er een nieuwe fase. Het ¬lichaam laat je achter, de ziel leeft voort met zijn geheugen en al zijn ervaringen.”

“Pas na de dood krijg je inzicht in allerlei aspecten van je leven en hoe dat is verlopen. Die brengen je weer een stap verder. Je wordt dan beoordeeld 'vanuit je eigen hart'.”

Dit roept o.m. de vraag op hoe de ziel gedurende het leven verbonden is met het stoffelijke lichaam.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika
Wim Couwenberg

Ongelijkheid

Tuchtrecht

Nederlandse politiek

Buitenlandse politiek

Spaanse zorgen
Jan de Boer

Boekaankondigingen

Alle mensen zijn intellectuelen

Aankondiging van: Antonio Gramsci, Alle mensen zijn intellectuelen. Uitgeverij Vantilt, 2019.

Hoe scheppen we een nieuw idee van vrijheid?

Aankondiging van: Wies Houweling, Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd. Uitgeverij KokBoekenCentrum, 2019.

Gedichten

Mededelingen

Refocus the European Union: Planet, Lifetime, Technology
Heather Grabbe & Tomáš Valášek (ed.)

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg
Eindredacteur: Sander Wieman
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.